Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσης, εκ της Γερμανισί γεγραμμένης Φιλίππου Βουτμάνου μεταφρασθείσα και μεταρρυθμισθείσα υπό Στεφάνου Οικονόμου ιατρού· εις χρήσιν του κατά την Σμύρνην φιλολογικού γυμνασίου· εν Βιέννη, εκ της Τυπογραφίας Λεοπόλδου Γρουνδ

Wissensbasis

Stefanos Ikonomos
Titel Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσης, εκ της Γερμανισί γεγραμμένης Φιλίππου Βουτμάνου μεταφρασθείσα και μεταρρυθμισθείσα υπό Στεφάνου Οικονόμου ιατρού· εις χρήσιν του κατά την Σμύρνην φιλολογικού γυμνασίου· εν Βιέννη, εκ της Τυπογραφίας Λεοπόλδου Γρουνδ
Autor*in Βουτμάνος, Φίλιππος
Übersetzer*in Οικονόμος, Στέφανος
Ort Wien
Verlag Verlag Leopold Grund
Datum 1812
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung