Λεξικόν διά τους μελετώντας τα των παλαιών Ελλήνων Συγγράμματα, κατά το Ελληνικογερμανικόν του Ρειμέρου, συνταχθέν μετά προσθήκης συντόμου πραγματείας περί προσωδίας υπό Κωνσταντίνου Μιχαήλ Κούμα

Wissensbasis

Konstantinos M. Koumas
Titel Λεξικόν διά τους μελετώντας τα των παλαιών Ελλήνων Συγγράμματα, κατά το Ελληνικογερμανικόν του Ρειμέρου, συνταχθέν μετά προσθήκης συντόμου πραγματείας περί προσωδίας υπό Κωνσταντίνου Μιχαήλ Κούμα
Autor*in Riemer, Friedrich Wilhelm
Übersetzer*in Κούμας, Κωνσταντίνος
Ort Wien
Verlag Anton von Haykul
Datum 1826
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung