Γερμανία από τη RAF στους πράσινους

Titel Γερμανία από τη RAF στους πράσινους
Autor*in Cohn-Bendit, Daniel
Übersetzer*in Καραμπελιάς, Γιώργος
Übersetzer*in Κασάπη, Νανά
Übersetzer*in Παπασπύρου, Βαγγέλης
Ort Αθήνα
Verlag Εναλλακτικές Εκδόσεις
Datum 1983
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung