Κοινωνία και εργασία

Titel Κοινωνία και εργασία
Autor*in Wexberg, Erwin
Übersetzer*in Μαρκέτου, Σταυρούλα
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Θεοδωρίδης
Datum 1934
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung