Σύνταγμα Φιλοσοφίας υπό Κ. Μ. Κούμα Σχολάρχου του της Σμύρνης φιλολογικού Γυμνασίου, και Διδασκάλου των μαθηματικών επιστημών και της Φιλοσοφίας εις χρήσιν των εαυτού μαθητών. Περιέχων Ἐμπειρικήν Ψυχολογίαν και Κρηπίδα της Φιλοσοφίας

Wissensbasis

Konstantinos M. Koumas
Titel Σύνταγμα Φιλοσοφίας υπό Κ. Μ. Κούμα Σχολάρχου του της Σμύρνης φιλολογικού Γυμνασίου, και Διδασκάλου των μαθηματικών επιστημών και της Φιλοσοφίας εις χρήσιν των εαυτού μαθητών. Περιέχων Ἐμπειρικήν Ψυχολογίαν και Κρηπίδα της Φιλοσοφίας
Autor*in Διάφοροι
Übersetzer*in Κούμας, Κωνσταντίνος
Ort Wien
Verlag Iωάν. Βαρθ. Τεσεβεκίου
Datum 1818-1820
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung