Αναρχισμός και αναρχοσυνδικαλισμός

Wissensbasis

Nikos Alexiou
Titel Αναρχισμός και αναρχοσυνδικαλισμός
Autor*in Rocker, Rudolf
Übersetzer*in Αλεξίου, Νίκος Β
Ort Αθήνα
Verlag Ελεύθερος Τύπος
Datum 1975
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung