Ειδική νοσολογία και θεραπευτική εξελληνισθείσα εκ της τελευταίας 16ης εκδόσεως του γερμανικού πρωτοτύπου A. Strümpell υπό Α. Καλλιβωκά και Θ. Βαρούνη... μετ'εικόνων

Titel Ειδική νοσολογία και θεραπευτική εξελληνισθείσα εκ της τελευταίας 16ης εκδόσεως του γερμανικού πρωτοτύπου A. Strümpell υπό Α. Καλλιβωκά και Θ. Βαρούνη... μετ'εικόνων
Autor*in Strümpell, Adolf von
Übersetzer*in Βαρούνης, Θεόδωρος Σ.
Übersetzer*in Καλλιβωκάς, Αντώνιος Δ.
Band ΙΙΙ
Ort Αθήνα
Verlag Εκδοτικὸν Κατάστημα Γεωργίου Δ. Φέξη
Datum 1908
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung