Άθος

Wissensbasis

A. Papandreou
Titel Άθος
Autor*in Dahm, Felix
Autor*in Thomas, Bernhard
Übersetzer*in Παπανδρέου, Α.
Ort Offenburg
Verlag χ.ό.
Datum 1959
Weiteres Studie über den Berg Athos Μελέτη για το βουνό Άθος
Quelle Schulze-Röbbecke 1993, S. 189
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung