Γιόρις Ίβενς, ένας κινηματογραφιστής στα μέτωπα της παγκόσμιας επανάστασης

Titel Γιόρις Ίβενς, ένας κινηματογραφιστής στα μέτωπα της παγκόσμιας επανάστασης
Autor*in Kreimeier, Klaus
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1977
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung