Τα Γερμανικά χωρίς δάσκαλο. Μοντέρνα μέθοδος σε μαθήματα

Wissensbasis

Ilias Paraskevaidis
Titel Τα Γερμανικά χωρίς δάσκαλο. Μοντέρνα μέθοδος σε μαθήματα
Autor*in Mandelson, Arnold
Übersetzer*in Παρασκευαΐδης, Ηλίας
Übersetzer*in Schönbuchner-Παρασκευαΐδου, Μαρία
Ort Αθήνα
Verlag Διαγόρας
Datum 1976
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung