Μικρά Διηγήματα Συνταχθέντα μεν Γερμανιστί Υπό Χριστοφόρου Σμίδ, μεταφρασθέντα δε εις την καθομιλουμένην ημών γλώσσαν Προς χρήσιν των παίδων Υπό Ι. Κ. Γέγη. εν οις προσετέθησαν και τινα του Μούτζη

Titel Μικρά Διηγήματα Συνταχθέντα μεν Γερμανιστί Υπό Χριστοφόρου Σμίδ, μεταφρασθέντα δε εις την καθομιλουμένην ημών γλώσσαν Προς χρήσιν των παίδων Υπό Ι. Κ. Γέγη. εν οις προσετέθησαν και τινα του Μούτζη
Autor*in Schmid, Johann Christoph von
Übersetzer*in Γέγης, Ι. Κ.
Ort Αθήνα
Verlag Εκ του Τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστού
Datum 1853
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung