Μία οικία εις την εξοχήν ή Το αγροκήπιον. Κωμωδία μονόπρακτος

Wissensbasis

August von Kotzebue
Titel Μία οικία εις την εξοχήν ή Το αγροκήπιον. Κωμωδία μονόπρακτος
Autor*in Kotzebue, August von
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Ort Κωνσταντινούπολη
Verlag Βιβλιοπωλείον Δ. Φιλικού
Datum 1876
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung