Αλήθειαι: Παροιμίαι γερμανικαί

Wissensbasis

Estia (Zeitschrift)
Titel Αλήθειαι: Παροιμίαι γερμανικαί
Autor*in Άγνωστη/ος
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Publikation Εστία
Band 6
Ausgabe 133
Datum 1878
Seiten 463-464
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung