Αι Βασικαί Θεωρίαι Της Κοινωνικής Οικονομικής

Titel Αι Βασικαί Θεωρίαι Της Κοινωνικής Οικονομικής
Autor*in Spann, Othmar
Übersetzer*in Χριστούλα, Αικατερίνη
Übersetzer*in Χαλκιόπουλος, Γεώργιος
Ort Αθήνα
Verlag Αργύρης Παπαζήσης
Datum 1940
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung