Μέθοδος Πρακτική εις εύκολον εκμάθησιν της Γερμανικής Γλώσσης Συνταχθείσα εν τρισί τεύχεσιν υπό του ~~~ Ἄν, και μεταφρασθείσα εκ της Γαλλικής υπό Παφνουτίου Βασιλειάδου

Wissensbasis

Pafnoutios Vassiliadis
Titel Μέθοδος Πρακτική εις εύκολον εκμάθησιν της Γερμανικής Γλώσσης Συνταχθείσα εν τρισί τεύχεσιν υπό του ~~~ Ἄν, και μεταφρασθείσα εκ της Γαλλικής υπό Παφνουτίου Βασιλειάδου
Autor*in Άγνωστη/ος
Übersetzer*in Βασιλειάδης, Παφνούτιος
Ort Κέρκυρα
Verlag Τυπογραφεῖον Ἡ Ἰονία
Datum 1873
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung