Πειραματική ψυχολογία

Titel Πειραματική ψυχολογία
Autor*in Meumann, Ernst
Übersetzer*in Γληνός, Δημήτριος
Publikation Περιοδικό παιδαγωγικής ψυχολογίας
Datum 1915
Seiten 73-80, 118-135
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung