Εισαγωγή στην Ιστορία της Φιλοσοφίας

Titel Εισαγωγή στην Ιστορία της Φιλοσοφίας
Autor*in Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
Übersetzer*in Καμπουρίδης, Σταύρος
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1973
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung