Το αρχαίον ελληνικόν θέατρον

Wissensbasis

Charissis Poulios
Titel Το αρχαίον ελληνικόν θέατρον
Autor*in Sommerbrodt, Julius Wilhelm Ewald
Übersetzer*in Πούλιος
Ort Αθήνα
Verlag Τυπογραφείο "Μέλλον"
Datum 1876
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung