Οικονομία και κοινωνία

Titel Οικονομία και κοινωνία
Autor*in Weber, Max
Übersetzer*in Γκιούρας, Θανάσης
Ort Αθήνα
Verlag Σαββάλας
Datum 2005-2007
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung