Ιστορία της κλασσικής φιλολογίας από το 1300 μέχρι το 1850

Wissensbasis

Panos Xenos
Titel Ιστορία της κλασσικής φιλολογίας από το 1300 μέχρι το 1850
Autor*in Pfeiffer, Rudolf
Autor*in Φλωράτος, Χαράλαμπος Σ
Übersetzer*in Ξένος, Πάνος
Mitarbeiter*in Ακαδημία Αθηνών
Ort Αθήνα
Verlag Ακαδημία Αθηνών. Κέντρο Εκδόσεων Έργων Ελλήνων Συγγραφέων
Datum 1980
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung