Ο μικρός Βρικόλακας ταξιδεύει

Wissensbasis

Kleri Trikerioti
Titel Ο μικρός Βρικόλακας ταξιδεύει
Autor*in Sommer-Bodenburg, Angela
Übersetzer*in Τρικεριώτη, Κλαίρη
Mitarbeiter*in Glinke, Amelia
Ort Αθήνα
Verlag Εκδόσεις "γράμματα"
Datum 1987
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung