Η επανάσταση των στρατιωτικών κατά του Χίτλερ

Titel Η επανάσταση των στρατιωτικών κατά του Χίτλερ
Autor*in Kirst, Hans Helmut
Übersetzer*in Γεωργίου, Β
Übersetzer*in Γεωργίου, Λιλίκα
Ort Αθήνα
Verlag Δωρικός
Datum 1969
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung