Γενική οικονομική επιχειρήσεων Γενική θεωρία της οικονομίας των επιχειρήσεων

Titel Γενική οικονομική επιχειρήσεων Γενική θεωρία της οικονομίας των επιχειρήσεων
Autor*in Lehmann, M. R
Übersetzer*in Χρυσοκέρης, Ιωάννης Τρ
Ort Αθήνα
Verlag Οικονομικό
Datum 1980
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung