Ο Παύλος κι ο Μικές. Έμμετρον παιδικόν διήγημα

Wissensbasis

Wilhelm Busch
Titel Ο Παύλος κι ο Μικές. Έμμετρον παιδικόν διήγημα
Autor*in Busch, Wilhelm
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Ort Αθήνα
Verlag Δημητράκος
Datum 1930-34
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung