Αικατερίνα Β', ήτοι Ιστορία Συνοπτική του Ρωσσικού Βασιλείου απ΄ αρχής αυτού άχρι του παρόντος έτους' όμου και Περιγραφή της Ταυρικής Χερσονήσου και της πόλεως Χερσόνης. Μεταφρασθείσα εκ της Γερμανικής εις την απλήν των Γραικών διάλεκτον

Titel Αικατερίνα Β', ήτοι Ιστορία Συνοπτική του Ρωσσικού Βασιλείου απ΄ αρχής αυτού άχρι του παρόντος έτους' όμου και Περιγραφή της Ταυρικής Χερσονήσου και της πόλεως Χερσόνης. Μεταφρασθείσα εκ της Γερμανικής εις την απλήν των Γραικών διάλεκτον
Autor*in Schweighofer, Johann Michael
Herausgeber*in Λαμπανιτζιώτης, Πολυζώης
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Ort Venedig
Verlag χ.ό.
Datum 1787
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung