Η γερμανική πρόκληση: Μοντέλο Γερμανία για την Ευρώπη;

Titel Η γερμανική πρόκληση: Μοντέλο Γερμανία για την Ευρώπη;
Autor*in Kade, Gerhard
Übersetzer*in Αρτέμη-Βερυκοκάκη, Αγγέλα
Ort Αθήνα
Verlag Λιβάνης
Datum 1980
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung