Ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο

Wissensbasis

Jorgos Papastamkos
Titel Ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο
Autor*in Oppermann, Hans
Übersetzer*in Παπαστάμκος, Γιώργος
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Αφοί Κυριακίδη
Datum 1980
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung