Βιομηχανία αξιωματικών

Titel Βιομηχανία αξιωματικών
Autor*in Kirst, Hans Helmut
Übersetzer*in Μπαζέλη, Ιωάννα
Übersetzer*in Μιχαλοπούλου, Στεφανία
Ort Αθήνα
Verlag Eνωμένοι Ἐκδότες
Datum 1964
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung