Ο μύθος και η ζωή

Titel Ο μύθος και η ζωή
Autor*in Schütz, Wilhelm Wolfgang
Übersetzer*in Κανελλόπουλος, Παναγιώτης
Publikation Αρχείον Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών
Band 9
Ausgabe 1
Datum 1938
Seiten 46-56
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung