Υπνωτισμός και υποβολή

Titel Υπνωτισμός και υποβολή
Autor*in Wundt, Wilhelm Max
Übersetzer*in Πολυμέρης, Αντίγονος
Ort Αθήνα
Verlag Φέξης
Datum 1912
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Hypnotismus und Suggestion
Quelle Veloudis 1983, S. 256
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung