Ιστορία του βυζαντινού κράτους

Titel Ιστορία του βυζαντινού κράτους
Autor*in Ostrogorsky, Georg
Übersetzer*in Παναγόπουλος, Ιωάννης Θ
Ort Αθήνα
Verlag Βασιλόπουλος
Datum 1978-1981
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung