Βασικές έννοιες της ιστορίας της τέχνης: το πρόβλημα της εξέλιξης του στιλ στη νεότερη τέχνη

Titel Βασικές έννοιες της ιστορίας της τέχνης: το πρόβλημα της εξέλιξης του στιλ στη νεότερη τέχνη
Autor*in Wölfflin, Heinrich
Übersetzer*in Κοκαβέσης, Φώτης
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Παρατηρητής
Datum 1992
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung