Η ατομική βόμβα και το μέλλον του ανθρώπου (Πολιτική συνείδησις της συγχρόνου εποχής)

Titel Η ατομική βόμβα και το μέλλον του ανθρώπου (Πολιτική συνείδησις της συγχρόνου εποχής)
Autor*in Jaspers, Karl
Übersetzer*in Αναγνωστόπουλος, Κωνσταντίνος Α
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1965
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung