Η Ρόδη του Ταννεμβούργου Κατά το γερμανικόν υπό Χριστοφόρου Σμὶθ Μετάφρασις εκ του Γαλλικού υπό Καλλιόπης Ε. Σκόρδια

Titel Η Ρόδη του Ταννεμβούργου Κατά το γερμανικόν υπό Χριστοφόρου Σμὶθ Μετάφρασις εκ του Γαλλικού υπό Καλλιόπης Ε. Σκόρδια
Autor*in Schmid, Johann Christoph von
Übersetzer*in Σκόρδια, Καλλιόπη Ε.
Ort Αθήνα
Verlag Τύποις Χ. Ν. Φιλαδελφέως
Datum 1874
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung