Ιστορία του Γαλλογερμανικού Πολέμου 1870-1871. Μεταφρασθείσα εκ Γερμανικών κειμένων Υπό Κωνσταντίνου Γ. Σταυρίδου του εξ Αγχιάλου. Εξεδόθη δαπάνη του Βιβλιοπώλου Ερρίκου Μάτθες

Titel Ιστορία του Γαλλογερμανικού Πολέμου 1870-1871. Μεταφρασθείσα εκ Γερμανικών κειμένων Υπό Κωνσταντίνου Γ. Σταυρίδου του εξ Αγχιάλου. Εξεδόθη δαπάνη του Βιβλιοπώλου Ερρίκου Μάτθες
Autor*in Winterfeld, Karl
Übersetzer*in Σταυρίδης, Κωνσταντίνος Γ.
Ort Leipzig; Αθήνα
Verlag Τύποις Μέτζγερ καὶ Βίττιγ (1871/72); Φέξης (1889)
Datum 1871/72; 1889
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung