Αι φιλοσοφικαί βάσεις του εθνικοσοσιαλισμού: μία έκκλησις προς τα όπλα του Γερμανικού πνεύματος

Wissensbasis

Otto Dietrich
Titel Αι φιλοσοφικαί βάσεις του εθνικοσοσιαλισμού: μία έκκλησις προς τα όπλα του Γερμανικού πνεύματος
Autor*in Dietrich, Otto
Herausgeber*in Κυριάκης, Ευάγγελος
Ort Αθήνα
Verlag Ηλιοφόρος
Datum 1995
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Die philosophischen Grundlagen des Nationalsozialismus: Ein Ruf zu den Waffen des deutschen Geistes. Ο μεταφραστής έχει γράψει και το επίμετρο
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung