Παιδική Βιβλιοθήκη ήτοι Αναγνώσματα Ηθικά. Η μικρά αλώπηξ υπό Christοphe Schmid Κατά το Γαλλικόν, Υπό Α. Βαμπά. Έκδοσις Πρώτη

Titel Παιδική Βιβλιοθήκη ήτοι Αναγνώσματα Ηθικά. Η μικρά αλώπηξ υπό Christοphe Schmid Κατά το Γαλλικόν, Υπό Α. Βαμπά. Έκδοσις Πρώτη
Autor*in Schmid, Johann Christoph von
Übersetzer*in Βαμπάς, Α.
Ort Αθήνα
Verlag Περρής-Βαμπάς
Datum 1868
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung