Η Γυνή και ο Κοινωνισμός. Η γυνή εν τω παρελθόντι, τω παρόντι και τω μέλλοντι Υπό Αυγούστου Βέβελ αρχηγού των κοινωνιστών εν τω Γερμανικώ κοινοβουλίω. Μετάφρασις εκ της ΙΓ΄ Εκδόσεως υπό Σ. Οικονόμου

Wissensbasis

S. Ikonomou
Titel Η Γυνή και ο Κοινωνισμός. Η γυνή εν τω παρελθόντι, τω παρόντι και τω μέλλοντι Υπό Αυγούστου Βέβελ αρχηγού των κοινωνιστών εν τω Γερμανικώ κοινοβουλίω. Μετάφρασις εκ της ΙΓ΄ Εκδόσεως υπό Σ. Οικονόμου
Autor*in Bebel, August
Übersetzer*in Οικονόμου, Σ.
Ort Αθήνα
Verlag Γαβριηλίδου
Datum 1892
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung