Η γλώσσα της καρδιάς

Wissensbasis

M. Mangakis
Titel Η γλώσσα της καρδιάς
Autor*in Richter, Jean Paul
Übersetzer*in Μαγκάκης, Μ.
Publikation Λογοτέχνης
Band Α
Ausgabe 1
Datum 1917
Seiten 11
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung