Δομίνικος Κιμαρόζας (Διήγημα γερμανικόν)

Titel Δομίνικος Κιμαρόζας (Διήγημα γερμανικόν)
Autor*in Άγνωστη/ος
Übersetzer*in Βαλαβάνης, Γ. Α.
Publikation Εστία
Band 21
Ausgabe 538, 539
Datum 1886
Seiten 249-252, 266-268
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung