Ο Νερουλίνος, το πνεύμα της λίμνης

Wissensbasis

Eleni Valavani
Titel Ο Νερουλίνος, το πνεύμα της λίμνης
Autor*in Preußler, Otfried
Übersetzer*in Βαλαβάνη, Ελένη
Ort Αθήνα
Verlag Καστανιώτης
Datum 1985
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung