Η αθλιότητα της φιλοσοφίας

Titel Η αθλιότητα της φιλοσοφίας
Autor*in Marx, Karl
Übersetzer*in Δεληγιάννη - Αναστασιάδη, Γεωργία
Ort Αθήνα
Verlag Νέοι Στόχοι
Datum 1971
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung