Νύμφης εκλογή. Η αφήγησις παραδόξων συμβεβηκότων. Διήγημα του Όφμαν

Wissensbasis

K.I. Prassas
Titel Νύμφης εκλογή. Η αφήγησις παραδόξων συμβεβηκότων. Διήγημα του Όφμαν
Autor*in Hoffmann, E. T. A.
Übersetzer*in Πρασσάς, Κ. Ι.
Publikation Ακρόπολις Φιλολογική
Band 1/2
Ausgabe 43-52
Datum 1889
Seiten 676-678, 692-694, 709-711, 733-735, 751-752, 773-774, 814-816, 828-831
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Die Brautwahl (από: Die Serapions-Brüder)
Quelle Schulze-Röbbecke 1993, S. 111
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung