Ο πέτασος Φραγκίσκου του Β` (Διήγημα)

Titel Ο πέτασος Φραγκίσκου του Β` (Διήγημα)
Autor*in Άγνωστη/ος
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Publikation Ιλισσός
Band 3/4
Ausgabe 23/2
Datum 1871
Seiten 567-570, 35-39
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung