Συστηματική κοινωνιολογία και μεθοδολογία

Titel Συστηματική κοινωνιολογία και μεθοδολογία
Autor*in Weber, Max
Übersetzer*in Φίλιας, Βασίλης Ι
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1976
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung