Η φιλοσοφία της υπερασπίσεως

Titel Η φιλοσοφία της υπερασπίσεως
Autor*in Alsberg, Max
Übersetzer*in Κούσης, Δημοσθένης Σ
Mitarbeiter*in Ρἀλλης, Περικλής
Ort Αθήνα
Verlag Τυπ. Π. Α. Κλεισιούνη
Datum 1934
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung