Σύντομο γράμμα για έναν μεγάλο αποχαιρετισμό

Titel Σύντομο γράμμα για έναν μεγάλο αποχαιρετισμό
Autor*in Handke, Peter
Übersetzer*in Αγγελίδου, Μαρία
Ort Αθήνα
Verlag Άγρα
Datum 2019
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Der Kurze Brief zum langen Abschied
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung