Η Δημοκρατία στο σπίτι

Titel Η Δημοκρατία στο σπίτι
Autor*in Dreikurs, Rudolf
Autor*in Gould, Shirley
Autor*in Corsini, Raymond J
Übersetzer*in Χρυσόπουλος, Απόστολος
Übersetzer*in Μητά, Λεία
Ort Αθήνα
Verlag Γλάρος
Datum 1979
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung