Ο τελευταίος πλους του ναυάρχου Von Spee

Wissensbasis

Panajotis Segditsas
Titel Ο τελευταίος πλους του ναυάρχου Von Spee
Autor*in Pochhammer, Hans
Übersetzer*in Σεγδίτσας, Παναγιώτης Ε
Ort Αθήνα
Verlag Ναυτική Επιθεώρηση
Datum 1929
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung