Το εν Μονάχω χαλκοχυτείον και ο ανδριάς Βαυαρία

Wissensbasis

Estia (Zeitschrift)
Titel Το εν Μονάχω χαλκοχυτείον και ο ανδριάς Βαυαρία
Autor*in Άγνωστη/ος
Übersetzer*in Γ. Η. Π.
Publikation Εστία
Band 13
Ausgabe 316
Datum 1882
Seiten 58-59
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung